Odnawialne źródła energii w polsce

Odnawialne źródła energii w polsce

brak zdjęcia

Zwiększone zapotrzebowanie na energię spowodowane szybkim wzrostem gospodarczym krajów w skali globalnej. Zanieczyszczenie środowiska, które pogarsza się co roku, oraz ograniczony dostęp do zasobów naturalnych na świecie powodują rosnące zainteresowanie nowymi technologiami pozyskiwania energii, które ułatwiają pozyskiwanie energii w sposób, który nie powoduje szkód dla środowiska. Jest to jednocześnie odnawialne i niewyczerpane - źródło zasobów, które nigdy się nie wyczerpią - to tzw. „zielona energia”. Odnawialne źródła energii w Polsce są zdefiniowane w Ustawie o Prawie energetycznym z 1997 r. jako źródło wykorzystujące w procesie transformacji energię wiatru, promieniowania słonecznego, energii geotermalnej, fal, prądów i pływów morskich, rzek. Także energię wytwarzaną z biomasy, biogazu składowiskowego i biogazu wytwarzanego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków lub rozkładu szczątków roślinnych i zwierzęcych. Odnawialne źródła energii w Polsce można podzielić na następujące: - Elektrownie wiatrowe - Elektrownie wodne - Elektrownie i elektrociepłownie na biomasę i biogaz, a także biomasę i biogaz - Elektrownie słoneczne

Nazwa: Lokoinvest.pl Tomasz Modzelewski

Adres: Al. Zwycięstwa 241/13 81-521 Gdynia

Adres www: www.polskiehifi.pl

©2013 www.polskiehifi.pl