Wymagania i oczekiwania formalne w wypadku dofinansowań unijnych.

Wymagania i oczekiwania formalne w wypadku dofinansowań unijnych.

http://www.promar-bep.pl/audyty-unijne,20,pl.html

Wiele organizacji i podmiotów gospodarczych ma obawy przed środami z dotacji z funduszy Unii Europejskiej. Zwiększona liczba wymagań i procedur jest dla firm, nie zrozumiała. Kiedy jednak złożymy wniosek i otrzymamy takie środki, wymagana jest zwiększona kontrola jakości obsługi takich projektów finansowych. Wiele pytań może wynikać z braku wiedzy i doświadczenia. W takim wypadku dobrze zatrudnić firmę zewnętrzną. To sprawi, że będzie ona obiektywnie oceniać naszą pracę. Biuro, które przeprowadzi audyt unijny, sprawdzi aktualny stan dokumentacji. Informacje będą zbierane również z etapu, na jakim są poszczególne etapy realizacji wytycznych harmonogramu. Kiedy zostanie sporządzony audyt unijny na wczesnym etapie, możliwe będą korekty zachowań i wdrożenie szczegółowego planu naprawczego. To przeniesie się na ocenę z wykonania wnioskowanego dofinansowania. Zmniejszamy w ten sposób ryzyko kar finansowych.

Nazwa: BIURO AUDYTU I RACHUNKOWOŚCI "PROMAR" Sp. z o.o.

Adres: Władysława IV 43 81-395 Gdynia

Adres www: www.promar-bep.pl

©2013 www.polskiehifi.pl